Czym różni się bank inwestycyjny od zwykłego banku?

W świecie finansów i bankowości istnieje wiele typów instytucji, z których każda ma swoje unikalne cechy i specjalizacje. Na pierwszy rzut oka, różnica między bankiem inwestycyjnym a bankiem komercyjnym może nie być oczywista. Obie te instytucje wykonują podstawowe usługi bankowe, jednak ich sposób działania, klientela, oferowane usługi i struktura są bardzo różne. W tym artykule dokładnie przyjrzymy się tym różnicom.

Rola banków inwestycyjnych

Banki inwestycyjne, inaczej nazywane bankami specjalistycznymi, skupiają się na konkretnych sektorach i oferują usługi związane z zarządzaniem aktywami. Operują one przede wszystkim na rynku papierów wartościowych, zajmują się emitowaniem tych papierów oraz udzielaniem porad finansowych.

Banki inwestycyjne pełnią rolę pośredników pomiędzy emitentami a inwestorami, zajmując się usługami maklerskimi i dealerstwem. Pomagają klientom w pozyskiwaniu kapitału oraz inwestują nadwyżki finansowe na rynku kapitałowym.

Co istotne, w przeciwieństwie do banków komercyjnych, banki inwestycyjne nie przyjmują indywidualnych depozytów ani nie udzielają pożyczek. Klientami banków inwestycyjnych są przede wszystkim instytucje i duże korporacje. Przykładem globalnych banków inwestycyjnych są Barclays, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, oraz JP Morgan.

Rola banków komercyjnych

Banki komercyjne, nazywane też bankami detalicznymi lub bankami uniwersalnymi, skupiają się na szerokiej gamie usług finansowych oferowanych dla osób fizycznych i przedsiębiorstw. W ich ofercie można znaleźć usługi związane z prowadzeniem kont bankowych, udzielaniem kredytów i pożyczek, oferowaniem kart płatniczych, a także usługami związanymi z inwestowaniem i oszczędzaniem.

Banki te akceptują depozyty od swoich klientów i wykorzystują te środki do udzielania kredytów i pożyczek. To tworzy podstawowy model biznesowy banku komercyjnego, który polega na pobieraniu odsetek od udzielonych pożyczek, które są wyższe niż odsetki wypłacane klientom z tytułu depozytów.

Porównanie banków inwestycyjnych i komercyjnych

Banki inwestycyjne i komercyjne różnią się przede wszystkim zakresem usług, które oferują. Banki inwestycyjne skupiają się na usługach dla dużych instytucji i korporacji, a ich głównym zadaniem jest pomoc w pozyskiwaniu kapitału przez emitowanie papierów wartościowych oraz doradztwo finansowe1. Z drugiej strony, banki komercyjne oferują usługi bankowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, w tym prowadzenie kont bankowych, udzielanie kredytów, czy oferowanie produktów oszczędnościowych.

Banki inwestycyjne nie przyjmują depozytów od klientów indywidualnych, nie udzielają też pożyczek1. Tymczasem, to są podstawowe usługi oferowane przez banki komercyjne, które na nich opierają swoją działalność.

Należy zauważyć, że na niektórych rynkach, takich jak Polska, nie ma dedykowanych banków inwestycyjnych, ale banki uniwersalne oferują usługi inwestycyjne poprzez swoje biura maklerskie1.

Podsumowanie

Podsumowując, różnica między bankiem inwestycyjnym a komercyjnym polega na ich celach, klientach i oferowanych usługach. Banki inwestycyjne skupiają się na usługach dla dużych instytucji i korporacji, pomagając w pozyskiwaniu kapitału, oferując doradztwo finansowe i działając jako pośrednik na rynku papierów wartościowych. Z kolei banki komercyjne obsługują zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, oferując usługi takie jak prowadzenie kont, udzielanie kredytów i pożyczek, czy zarządzanie oszczędnościami. Chociaż oba typy banków są kluczowe dla globalnej gospodarki, pełnią one różne role i służą różnym celom.

Zarówno banki inwestycyjne, jak i komercyjne, odgrywają kluczową rolę w gospodarce. Każdy z nich spełnia swoją unikalną funkcję, pomagając zarówno indywidualnym klientom, jak i dużym korporacjom w zarządzaniu ich finansami i osiąganiu ich celów finansowych.