Co to jest dochód pasywny i jakie ma znaczenie dla banku?

Dochód pasywny to taki dochód, który posiada nieliczna grupa osób. Jest to dochód, który przynosi nam stały, comiesięczny zysk z tytułu jednorazowo wykonanej pracy, bez konieczności stałego jej wykonywania. Jest to na przykład dochód, jaki osiąga artysta ze sprzedaży swoich płyt. Banki, biorą go pod uwagę, przy określaniu naszej zdolności kredytowej tylko wtedy, jeżeli istnieje realna możliwość jego utrzymania i niezaniknięcia przez okres kredytowania. Jest to niestety trudne do ustalenia, ponieważ dochód pasywny ma to do siebie, że nie jest pokreślony umownie, tak jak na przykład dochód utrzymywany z tytułu wynagrodzenia umowy o pracę. Jest to dochód, który w pojęciu banku jest źródłem finansowym obciążonym większym ryzykiem ustania wpływu niż dochód z tytułu umowy o pracę. Chyba, że mamy do czynienia z rentą dożywotnią, która również jest zaliczana do dochodu pasywnego. Wówczas jest to najbardziej stabilne ze źródeł dochodów, które, jeśli tylko wypłacane jest nam w odpowiednio dużej wysokości, daje nam pewną gwarancję zdolności kredytowej. Jeżeli posiadamy taką rentę, na przykład po zmarłych rodzicach, którzy byli urzędnikami państwowymi, wówczas możemy spać spokojnie szczególnie, jeżeli posiadamy jeszcze inne źródło dochodu, najczęściej niepasywnego. Dochodem pasywnym mogą również być: odsetki z depozytu bankowego, dochody z marketingu sieciowego, dywidenda z posiadanych akcji, dochody z wynajmu nieruchomości, dochody z programów partnerskich czy funduszy inwestycyjnych, posiadanie własnego biznesu z dużą kadrą menadżerską, dochody z praw autorskich, patentów i licencji, renta emerytura i świadczenia rodzinne oraz socjalne, jak również zarabianie na reklamach internetowych posiadaczy własnego, zautomatyzowanego serwisu internetowego.

To może Cię także zainteresować:
Kredyty gotówkowe porównanie grudzień 2022
Kredyty mieszkaniowe zestawienie grudzień 2022
Konta osobiste porównanie grudzień 2022
Lokaty bankowe porównanie grudzień 2022
Pożyczki pozabankowe porównanie grudzień 2022