Kurs franka najlepszy od kilku lat – zadłużenie kredytobiorców spadło

Ostatni kurs franka szwajcarskiego oscylował w granicach 3,59 zł (dane z 8.12.2017 r.), czyli najniżej od trzech lat, tj. od pamiętnego czarnego stycznia 2015 r. Dzięki temu między innymi zadłużenie kredytobiorców zaciągających zobowiązania w tej walucie w okresie boomu zmniejszyło się o 6,8% w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez banki dług frankowiczów osiąga poziom prawie 142 miliardów zł, zatem to aż 24% zadłużenia wszystkich zobowiązanych w kraju. Dane Biura Informacji Kredytowej wskazują na wszystkie kredyty zaciągane zarówno we frankach szwajcarskich, jak i w złotówkach czy innej walucie. Obliczono, że do spłaty Polakom pozostaje ponad 114 miliardów złotych we frankach. To mniej o 6,8% niż w grudniu ubiegłego roku. Z uwagi na ograniczenia dotyczące udzielania kredytów w walucie innej niż PLN grono kredytobiorców posiadających kredyt we frankach w pierwszych miesiącach bieżącego roku zmalało o 33,6 tysiąca osób. Oczywiście liczba aktywnych kredytów rośnie, ale większość to kredyty złotówkowe. Udział frankowiczów (aktualnie 5,7% wszystkich zobowiązanych) cieszy i świadczyć może o ostrożności Polaków, mających nauczkę że kredyty walutowe wcale nie muszą być tańsze.

Obecnie, według danych podawanych przez BIK, z liczby kredytobiorców łącznie 15,15 mln Polaków frankowicze stanowią tylko (albo jeszcze aż) 868,32 tysiące osób. Suma kwot kredytów pozostających do spłaty przekracza 583 miliardy złotych, w tym dla osób posiadających jakiekolwiek zobowiązanie również we frankach to 141,6 miliarda a samych frankowiczów – 114,03 miliona zł. Obsługiwanych jest łącznie 27,57 miliona kredytów a 6,4 % stanowią kredyty w walucie Szwajcarii. Ze statystyk BIK wynika, że kredytobiorcy posiadający zobowiązanie we frankach należą do grupy solidnych – tylko 1,1% z nich nieterminowo reguluje (albo nie) raty kredytu. Głównie wynika to z tego, że większość z tych osób szczycić się może nieposzlakowaną opinią i dobrą sytuacją materialną. Do tej grupy zalicza się osoby zamożne, stabilne zawodowo. Tylko odsetek frankowiczów ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Stabilizacja kursu franka szwajcarskiego niewątpliwie ułatwiłaby spłatę istniejących zobowiązań. Wzrost świadomości finansowej i zachowanie dozy bezpieczeństwa, ograniczenie udzielania kredytów walutowych na długi termin spłaty pozwoli wyjść z kryzysu.

To może Cię także zainteresować:
Kredyty gotówkowe porównanie grudzień 2022
Kredyty mieszkaniowe zestawienie grudzień 2022
Konta osobiste porównanie grudzień 2022
Lokaty bankowe porównanie grudzień 2022
Pożyczki pozabankowe porównanie grudzień 2022